You are currently viewing Kystvagtstien via Troldeskoven til Strandhotellet

Kystvagtstien via Troldeskoven til Strandhotellet

  • Post author:
  • Post category:Ture

Skøn vandretur på cirka 10 kilometer med start og slut ved Tisvilde Strandhotel.

Fra Strandhotellet går du op ad Højbohusvej. Efter cirka 100 meter går du til højre ad Vængevej, og cirka 100 meter efter det skarpe sving, drejer du til venstre.

Du er nu på Kystvagtsstien, som ligger cirka 25 meter over havets overflade. Stien blev frem til 1915 brugt til at holde øje med strandinger og ulovlig anløbning af skibe. Fra 1891 til 1915 havde den da daværende ejer af Tisvilde Kro et bijob som vagtmester. Dagligt gik han ruten i 24 år.  I dag er der i sommerhalvåret ikke udsyn over vandet på grund af bevoksning.

Grav- og jordhøje
Efter at være varmet godt op med 25 trapper med i alt 529 trin når du til Bratebjerg.
Ved foden af Bratebjerg ligger tre jordhøje, der er resterne af et miliitæranlæg fra 1800-tallet, og som var en del af Københavns landbefæstning.

Turen fortsætter nu til Harehøje, der er to gravhøje. Den største bringer dig omkring 48 meter op over havets overflade og byder på en fantastisk udsigt over græsningsoverdrev og ned mod Kattegat. I området ligger flere gravhøje fra bronzealderen.

Nu videre til et helt anderledes landskab, nemlig Enebærdalen – der er et dalstrøg, hvor det hedelignende krat har etableret sig naturligt i forbindelse med sandflugten.

Herefter kommer du til Bangshøj, der har navn efter en tidligere skovridder i Tisvilde Hegn og en mindesten, der er rejst for at værdsætte det arbejde, han gjorde med beplantningen af Tisvilde hegn for at bremse sandflugten.

Turen går nu videre af Jydelinie (der modsvarer den tværgående Fynbolinie), som er anlagte brandbælter i Tisvilde Hegn. Du følger Jydelinie et godt stykke ned mod stranden. Omkring 300 meter før stranden drejer turen mod Troldeskoven.

Danmarks ældste fyrreskov
Troldeskoven er Danmarks ældste fyrreskov og kan dateres helt tilbage i 1700-tallet. Troldeskoven lever op til sit navn, da stemningen her er eventyragtig. Troldeskoven har været fredet i de sidste 100 år.

Efter Troldeskoven går turens sidste del langs stranden frem til den store parkeringsplads, hvor der i dag er plads til 800 biler. I 1940’ne var en del af pladsen campingplads. Parkeringspladsen er også stedet,  hvor Musik i Lejet afholdes.

Du kan nyde en velfortjent is, når du kommer til Strandkiosken, inden turen fortsætter det sidste stykke op ad Hovedgaden og tilbage til Strandhotellet.

Du kan hente et elektronisk kort på din smartphone på app’en Wikiloc, som kan downloades gratis. Herefter kan du følge ruten offline. Søg under Strandhotel, tur nr. 1 – Kystvagtstien.

God tur!

Tak til gå-vært Karen-Birgitte Frobenius for beskrivelse af turen.