You are currently viewing Oplev Tibirke Kirke, Oldtidsvejen, Ellemosen, Udsigten og Tibirke Bakker

Oplev Tibirke Kirke, Oldtidsvejen, Ellemosen, Udsigten og Tibirke Bakker

  • Post author:
  • Post category:Ture

Tag på en vidunderlig vandretur på cirka 14 kilometer med start og slut ved Tisvilde Strandhotel.

Fra Strandhotellet går du op ad Højbohusvej og drejer til venstre ad den gamle skolesti, der løber parallelt med Hovedgaden/Bygaden. Du følger skolestien, indtil du kommer til Skovporten, der er den nordlige indgang til Tisvilde Hegn.

Herefter følger du kirkestien, hvor du ser historiske Røhls Ege, som er sået af sandflugtsbekæmperen John Ulrich Røhl, efter han havde afsluttet arbejdet med sandflugtsbekæmpelsen.

Lige efter alleen med Røhls Ege kan du lave en kort afstikker på cirka 500 meter op til Sandflugtsmonumentet, der blev rejst i 1738 som afslutning på 12 års arbejde med sandflugten.

Røhl var ved slutningen af hans arbejde kommet på kant både med bønderne, konge og amt på grund af sin arrogance og egenrådighed. Derfor har han kun fået en mindre fremtrædende plads på monumentet.

Turen fortsætter nu videre mod Tibirke Kirke. Men inden da finder du på venstre side Horsekær, der er Tisvilde Hegns største vådområde, med et rigt fugle- og blomsterliv.

Efter Horsekær fortsætter turen op til Tibirke Kirke. Du kan komme ind ad bagindgangen til kirkegården ved at følge en lille sti, der går til venstre lige efter Horsedammen.

Tibirke Kirke
De ældste dele af kirken kan dateres tilbage til 1100-tallet. Under sandflugten i 1700-tallet blev kirken tilsandet, på tilsvarende vis som den tilsandede kirke ved Skagen. Men til forskel fra kirken i Skagen blev Tibirke Kirke, takket være Frederik IV, gravet fri. Ikke alene kirken blev tilsandet, men også mange omkringliggende gårde.

Ellemosen, der sammen med Holløse Bredning udgør et cirka 230 hektar stort mose- og engområde, er hjemsted for et rigt fugleliv – blandt andet havørnen.

Du kan følge skiltet ud til fugletårnet, der tidligere har været pumpestation.I fugletårnet er der god oplysning, om hvad du har chance for at se.

Ellemosen har ikke altid været mose. I Stenalderen var der en fjord, der løb fra Kattegat og ind i Arresø, og man måtte sejle for at komme over på den anden side. Men da området blev til mose, kunne der laves en genvej.

Ved tørveudgravningen har man fundet resterne af stenbro belagt vej, der er tre meter bred og 100 meter lang. Og ved siden af den er der fundet en endnu ældre vej under og udenfor stenvejen. Ligeledes er der fundet spor at stenalderboplads. Også her er der på stedet god information om, hvad du ser.

Tibirke Bakker
Nu tilbage igen mod vejen, som du lige krydser for at følge vejen op til Tibirke Bakker.

Her møder du store moræneskråninger med græs og lyng og enkelte huse spredt ud over landskabet. Tibirke Bakkers højeste punkt er Udsigten, der med sine 57 meter over havet er Tibirke Bakkers højeste punkt. Fra udsigten kan man se Arresø og lidt af Roskilde fjord og Gribskov.

Nyd den storslåede udsigt inden turens sidste seks kilometer går tilbage gennem skoven til Tisvildeleje Strandhotel.

På den sidste strækning går du på Musik i Lejet-stien. Cykelstien, der er cirka 500 meter lang, er sponsoreret af festivalen Musik i Lejet og fører uden om parkeringspladsen.

Du kan få et elektronisk kort på din smartphone på app’en Wikiloc, som kan downloades gratis. Herefter kan du følge ruten offline. Søg under Strandhotel tur nr. 2 – Ellemosen, Tibirke.

God tur!

Tak til gå-vært Karen-Birgitte Frobenius for beskrivelse af turen.

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?
New mail