You are currently viewing Gå organiseret op til 25 personer sammen

Gå organiseret op til 25 personer sammen

  • Post author:
  • Post category:NYHEDER

Med de nye retningslinjer er det nu muligt at gå sammen i grupper på op til 25 personer, hvis gåturen er organiseret.

Efter nogle lange vintermåneder med et forsamlingsforbud på fem personer, går vi nu mod lysere tider.

Det er nu muligt for gå-værter at invitere 24 andre med på gåture i Gribskov Kommunes smukke skove, langs de skønne strande eller rundt i byerne.

Forsamlingsforbuddet er hævet fra 5 til 25 personer for idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. Med det forstås idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner.  

Det gælder derimod ikke privat arrangerede aktiviteter, eller aktiviteter der er arrangeret via sociale medier og lignende, f.eks. online løbefællesskaber, hvis disse ikke er arrangeret af en offentlig myndighed, organisation, forening, virksomhed eller kulturinstitution. Forsamlingsforbuddet på 5 personer gælder dermed fortsat for privat arrangerede idræts- og foreningsaktiviteter.

Gribskov Går Sammen er et projekt, som Gribskov Kommune og DGI Nordsjælland står bag. Det er derfor organiseret idræt, og det giver mulighed for at gå op til 25 personer sammen.

Krav til gåturene
Det er dog vigtigt, at alle gå-værter opretter gåturene på kort.gribskovgaarsammen.dk, da det er et krav, at gåture med mere end fem personer er organiseret.

Der er ikke krav om corona-test i forbindelse med udendørs idræt, men vi anbefaler, at man bliver testet jævnligt, og at man selvfølgelig ikke møder op til en gåtur, hvis man har symptomer på corona. På den måde øger vi trygheden for os alle.

Der skal være mindst 2 meters afstand imellem deltagerne på gåturen.

Husk, at sociale arrangementer ikke er en idrætsaktivitet, så når selve gåturen er afsluttet, gælder forsamlingsforbuddet på fem personer.

Læs mere om restriktionerne på www.coronasmitte.dk.

Hvis du har lyst til at gå en tur med andre, kan du finde en gåtur på www.kort.gribskovgaarsammen.dk