You are currently viewing Paneldebat: Er tempoet i velfærdssamfundet for højt?

Paneldebat: Er tempoet i velfærdssamfundet for højt?

  • Post author:
  • Post category:NYHEDER

Er vi som mennesker udfordrede af et velfærdssamfund, hvor tempoet er for højt?
Vi lever i et samfund, hvor tingene skal gå stærkt. Vi bruger biler, toge, fly og andre
transportmidler til at få os hurtigere frem, end det er naturligt for et menneske med to ben at
gå på. I en paneldebat fredag d. 3. september 13.30-15.30 på Nordsjællands Vandrefestival
diskuterer vi de evolutionære og menneskelige udfordringer, det hurtige tempo kan give og
måske allerede giver os.

Debatten belyses fra forskellige vinkler gennem fire paneldeltagere med forskellige
professioner. Vi kommer ind på, hvordan gang kan bruges til at sikre borger- og
medarbejdersundhed, og om den langsommere bevægelse burde få en plads på
ledelsesgangene.

”Vi glæder os rigtig meget over, at der er så god opbakning til Nordsjællands Vandrefestival,
så vi kan præsentere et spændende program for deltagerne. Denne paneldebat glæder jeg
mig personligt rigtig meget til. Hele det her emne om, hvordan vi har glemt at bevæge os
langsomt, at he-manden/lederen måske er på vej ned ad bjergbestigningen og jernhesten for
at komme tættere på sig selv og sine medarbejder i et tempo, hvor alle kan være med – både
fysisk og mentalt” siger projektleder fra DGI Jane Sunesen.

Folketingspolitiker, forsker, borgmester og virksomhedsejer
I panelet sidder Trine Torp, der er folketingspolitiker og social- og psykiatriordfører for SF.
Trine er uddannet psykolog og har været ansat på Professionshøjskolen Metropol som lektor.
Som politiker kæmper hun for bedre vilkår til børn, unge og voksne, der rammes af psykiske
problemer pga. det pres, samfundet lægger på den enkelte. Hun ønsker at reducere stress og
tidstyranni og i stedet fremme muligheder for fordybelse.

Simon Høegmark sidder også i panelet. Simon er forsker og cand.scient. i Idræt og Sundhed
og forsker i naturens helbredende kræfter på menneskets krop og psyke. Han er stifter af
ViNatur, og er en fast del af virksomhedens undervisningsteams, TED-talker og
foredragsholder. I ViNatur sætter de fokus på koblingen mellem natur, et bæredygtigt
arbejdsliv og mental sundhed. De afholder uddannelser- og kompetenceudviklingsforløb for
fagprofessionelle for både offentligt ansatte og private virksomheder.

Den tredje deltager er borgmester i Gribskov Kommune, Anders Gerner Frost fra NytGribskov.
Flere undersøgelser i Gribskov Kommune har vist, at borgerne bevæger sig for lidt, hvorfor
Anders har sat fokus på bevægelse i kommunen og blandt kommunens medarbejdere. Her har
man sat fokus på at gøre gåture til en naturlig del af hverdagen, pga. de gavnlige effekter
gåture har på både mental og fysisk sundhed.

Den sidste paneldeltager er virksomhedsejer, Jakob Aagaard Mortensen. Jakob er ejer og
facilitator i Walk to Explore, og han har mere end 12 års ledelseserfaring for HR både nationalt
og internationalt, hvor hans primære fokus er inden for coaching, team- og lederudvikling.
Walk to Explore arbejder med menneskers holdninger og værdier og bruger forskellige
metoder, som kobles med vandring, fordi forskning viser, at vi tænker bedre og mere kreativt,
når kroppen samtidig aktiveres.

Morten Ankerdal som moderator
Debatten modereres af Morten Ankerdal, der er journalist på TV 2, hvor han passioneret
videreformidler begejstringen for sport til danskerne. Morten vandrer selv i sin fritid, fordi
han holder af den fleksibilitet vandringen giver, hvor tempoet kan varieres, og der er
mulighed for at opdage nye steder.

Du finder debatten på programmet her, hvor der også er information om tilmelding.