You are currently viewing Gå-hold kan startes i alle typer foreninger

Gå-hold kan startes i alle typer foreninger

  • Post author:
  • Post category:NYHEDER

Gribskov Går Sammen vil skabe lokale gå-fællesskaber i det rige og mangfoldige foreningsliv, vi har i Gribskov Kommune.

Derfor tilbydes idrætsforeninger, kulturforeninger, frivillige sociale foreninger, patientforeninger, naturforeninger og alle andre folkeoplysende foreninger i kommunen hjælp til at sætte gang i lokale gå-hold.

Det får en forening ud af at oprette gå-hold:

  • Økonomisk støtte til drift af gå-hold
  • Bliver en del af fællesskabet Gribskov Går Sammen 
  • Gratis uddannelse af gå-værter
  • Lækkert tøj til gå-værter 
  • Udvidet kendskab og synlighed
  • En anden måde at mødes på og dyrke fællesskabet
  • En stærk social profil
  • Masser af frisk luft og gode oplevelser

Lokal forankring af gå-fællesskaber er bæredygtigt og giver nye muligheder

Foreningslivet i Gribskov har allerede mange stærke fællesskaber, som kan spille en afgørende rolle for gå-fællesskabernes bæredygtighed. Ved at lave gå-fællesskaber i allerede etablerede aktivitetsfællesskaber forbedrer vi muligheden for at gå-fællesskaberne forbliver aktive og giver mulighed for at invitere endnu flere af vores medborgere ind i det etablerede foreningsliv.

Ved at blive en del af Gribskov Går Sammen bliver foreningerne en del af et bredt netværk, der er med til at samle kommunen på tværs af den offentlige sektor, det private erhvervsliv og civilsamfundet. Foreningerne får en endnu stærkere social profil og styrker den lokale sammenhængskraft markant.

Sådan kan din forening blive en del af Gribskov Går Sammen

Alt der kræves for at din forening kan blive en del af Gribskov Går Sammen er en lyst til at tilbyde gå-aktiviteter. Har I derfor en eller to personer i foreningen, som måske allerede er vild med at gå ture, eller har lysten til at prøve at gå forrest, så er det bare om at fastsætte et tidspunkt for hvornår I vil udbyde turene. I bestemmer selv ruterne for gåturene – nogle gå-hold kan godt lide at gå den samme tur, andre vil ud på forskellige ture fra gang til gang. Alt det, og andre praktikaliteter, vil vi i Gribskov Går Sammen meget gerne komme ud i jeres forening og hjælpe til med at opbygge formen for lige netop jeres gå-hold.

 

Har du kendskab til en forening, som kunne være interesseret i at starte et gå-hold, så tøv ikke med at kontakte projektmedarbejder Amalie fra Gribskov Går Sammen på

Mail: amalie.kastoft.christensen@dgi.dk 
Telefon: 20 51 78 34