You are currently viewing Gribskov Går Sammen undersøger Gribskov-borgernes gå-vaner

Gribskov Går Sammen undersøger Gribskov-borgernes gå-vaner

  • Post author:
  • Post category:NYHEDER

I disse dage udsender vi et spørgeskema, der handler om gå-vaner. Spørgeskemaet bliver sendt til et repræsentativt udsnit af kommunens borgere mellem 18 og 75 år.
Resultaterne af undersøgelsen kommer til at indgå i evalueringen af projektet, som afsluttes til februar 2023.

Gribskov Går Sammen har som ambition, at flere borgere i Gribskov Kommune bliver en del af et fællesskab, og kommer ud og oplever glæden ved den friske luft, naturen og den motion, som gang giver. Ved projektets start i foråret 2020 blev der gennemført en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse, og det er således anden gang spørgeskemaundersøgelsen gennemføres. Resultaterne fra begge omgange kommer til at indgå i evalueringen af projektet Gribskov Går Sammen.

Hvis du har modtaget et brev om invitation til deltagelse i undersøgelsen, er du en af de knap 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i Gribskov Kommune mellem 18-75 år. Vi håber, du har lyst til at besvare spørgeskemaet – det tager kun 5 minutter at udfylde, og deltagelse sker helt anonymt.

Spørgeskemaet er åbent for besvarelser til og med onsdag den 5. oktober.

 


Gribskov Går Sammen er et samarbejde mellem Gribskov Kommune og DGI Nordsjælland.

DGI Nordsjælland står for indsamlingen af data. Hvis du har problemer med, eller spørgsmål til selve spørgeskemaet, kan du kontakte:
Amalie Kastoft-Christensen, projektmedarbejder i DGI Nordsjælland.
E-mail: amalie.kastoft.christensen@dgi.dk