You are currently viewing Gribskov Går Sammen Afrapportering

Gribskov Går Sammen Afrapportering

  • Post author:
  • Post category:NYHEDER

 Gribskov Går Sammen sluttede som et udviklingsprojekt d. 28. februar 2023 og vi har nu
afrapporteret projektet til Friluftsrådet. Det har været et spændende projekt at igangsætte og vi har meget læring med derfra.

Bl.a. kan mænd godt lide at gå med på tur når det der små belønningerne med undervejs, mange vil gerne gå langt, ligeså mange vil gerne gå fem km, men vigtigst er det at gå i et fællesskab hvor vi får talt sammen, møder nye mennesker og kommer ud i naturen.

Gribskov Går Sammen har inviteret på 748 gåture i de tre år og godt 7300 har deltaget – så der har været ca. 10 deltager pr. tur – det er vi ret stolte af og vi håber på at de gode takter forsætter.

Gribskov Går Sammen fortsætter som frivillig drevet i regi af Foreningen Tisvildevejen og
skulle man have lyst til at blive gå-vært og invitere andre med på tur, er man
velkommen til at kontakte: 

Jane Sunesen på mail eller mobil: janesunesen@hotmail.com – 22478704